Hot boy Việt Nam : Nguyễn Hồng Nhân : Trắng trẻo dễ thương (Có fb)
Bạn này mà là thụ thì chắc giang hồ dậy sóng mất, nói vậy thôi chứ admin hông biết gì nhiều về bạn ý. Hình như mốt trai đẹp bán mỹ phẩm tràn lang facebook và bạn ý cũng đang bán. Ai muốn làm quen hay mua ủng hộ thì pm facebook của bạn ý phía dưới cùng nhá !

Bạn này mà là thụ thì chắc giang hồ dậy sóng mất, nói vậy thôi chứ admin hông biết gì nhiều về bạn ý. Hình như mốt trai đẹp bán mỹ phẩm tràn lang facebook và bạn ý cũng đang bán. Ai muốn làm quen hay mua ủng hộ thì pm facebook của bạn ý phía dưới cùng nhá ! 

 

Tin tức khác